Τομείς εξειδίκευσης της εταιρίας ALEXCIS

Η οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις για την ALEXCIS.
Οι πωλήσεις είναι ο τομέας της επιχείρησης που καθορίζει την επιτυχία της και τη βιωσιμότητα της.
Η οργανωμένη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων αποτελεί τη βάση μιας υγιούς επιχείρησης.
Το χονδρικό εμπόριο κι η διανομή είναι ένας τομέας με ιδιαίτερες απαιτήσεις ταχύτητας κι αξιοπιστίας.
Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς σήμερα απαιτούν την άμεση προσαρμογή των σύγχρονων επιχειρήσεων χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα τους.
Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) προσφέρει τη δυνατότητα παροχής άμεσων πληροφοριών στα στελέχη μιας επιχείρησης αυξάνοντας την παραγωγικότητα εντός κι εκτός γραφείου.
Η οργανωμένη λειτουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης.
H ALEXCIS έχοντας την εμπειρία των συστημάτων softone και των Eshop σας προσφέρει λύσεις επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και του Softone συστήματος σας.