Συστήματα διαχείρισης αποθήκης και αποθηκευτικών χώρων


Η οργανωμένη διαχείριση των αποθηκευτικών χώρων αποτελεί τη βάση μιας υγιούς επιχείρησης. Η ALEXCIS μελετά τις ανάγκες της επιχείρησης και προσαρμόζει με βάση αυτές το κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα που απαιτείται, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο έλεγχο της αποθήκης.

Στόχος είναι η επιχείρηση να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα και αξιοπιστία μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας της.