Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης παραγωγής - Συστήματα ERP


Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς σήμερα απαιτούν την άμεση προσαρμογή των σύγχρονων επιχειρήσεων χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγικότητα τους. Η διαχείριση της παραγωγής μέσω καινοτόμων συστημάτων ERP δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλα τα επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Η ALEXCIS έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των συστημάτων, προσφέρει τα εργαλεία που απαιτούνται, ώστε να δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον πελάτη ένα μοντέλο παραγωγής με άμεση κι επιτυχή ανταπόκριση.

Η επιχείρηση μπορεί πλέον:

  • Να προδιαγράφει τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της
  • Να διαχειρίζεται τη φύρα της
  • Να καθορίζει τα ελάχιστα και μέγιστα αποδεκτά υπόλοιπα της αποθήκης της
  • Να υπολογίζει με ακρίβεια το κόστος παραγωγής
  • Να ενημερώνει την αξία των αποθεμάτων της καθώς και την αναλυτική λογιστική βάσει στοιχείων παραγωγής, αναλώσεων και κόστους