Λύσεις συστημάτων διαχείρισης πωλήσεων


Οι πωλήσεις είναι ο τομέας της επιχείρησης που καθορίζει την επιτυχία της και τη βιωσιμότητα της. Η ALEXCIS αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων για σωστή διαχείριση πωλήσεων προσφέρει λύσεις πληροφοριακών συστημάτων προσαρμοσμένες στις συνθήκες και τις απαιτήσεις με στόχο την βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων εντός και εκτός εργασιακού χώρου.