Συστήματα Business Intelligence για επιχειρήσεις


Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) προσφέρει τη δυνατότητα παροχής άμεσων πληροφοριών στα στελέχη μιας επιχείρησης αυξάνοντας την παραγωγικότητα εντός κι εκτός γραφείου.

Η ALEXCIS παρέχει λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνοντας υποδομές, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές με στόχο ο πελάτης να έχει την πλήρη εικόνα της επιχείρησης του διαχειρίζοντας την αποτελεσματικά και παίρνοντας άμεσες αποφάσεις.