Συστήματα ERP για Χονδρικό εμπόριο - ALEXCIS


Το χονδρικό εμπόριο κι η διανομή είναι ένας τομέας με ιδιαίτερες απαιτήσεις ταχύτητας κι αξιοπιστίας. Με καινοτόμα πληροφοριακά συστήματα ERP η ALEXCIS παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να ανταποκρίνεται ταχύτερα και να προσφέρει περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της.

Τα πληροφοριακά συστήματα προσαρμόζονται ακριβώς στις ανάγκες του πελάτη και με ισχυρά εργαλεία reporting και λειτουργικότητας που επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της επιχείρησης προσφέρουν αποτελεσματικότητα.