Συστήματα μηχανογράφησης για Εκπαιδευτικούς οργανισμούς


Η οργανωμένη λειτουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών οργανισμών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μηχανογράφησης.

Για την ALEXCIS πρωταρχικός στόχος είναι κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα να έχει το δικό του διαδικτυακό περιβάλλον το οποίο θα είναι φιλικό ως προς τον χρήστη και θα αναδεικνύει την προηγμένη επικοινωνία συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.