Μηχανογράφηση επιχειρήσεων | ERP - CRM - Μισθοδοσία - Τιμολόγηση

Εμπορική Διαχείριση-Συστήματα ERP
Για την ALEXCIS κάθε εταιρεία είναι μοναδική, όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τους στόχους & τις ανάγκες της ακόμα και αν δραστηριοποιείτε στον ίδιο κλάδο με μία άλλη. 
Για αυτό το λόγο, το λογισμικό πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείτε εξ αρχής σχεδιασμός, αποφεύγοντας πολύ χρόνο και κόστος.
Διαχείριση πελατών - Συστήματα CRM
Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) εκτός από τη διαχείριση συναντήσεων και επαφών είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων & ενσωματώνει όλα τα κανάλια επικοινωνίας μιας επιχείρησης (τηλέφωνο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, φόρμες επικοινωνίας (έντυπες και ηλεκτρονικές) κοινωνικά δίκτυα κλπ). Για την ALEXCIS o βασικός στόχος ενός CRM είναι: Μέσω της καταγραφής κάθε πληροφορίας, να δημιουργεί αναφορές & αυτοματισμούς, ώστε να σχεδιαστούν αποδοτικές στρατηγικές για την αύξηση των πωλήσεων, του βαθμού ικανοποίησης των πελατών καθώς και παρακολούθηση της απόδοσης και την παραγωγικότητας. 
Εφαρμογές Μισθοδοσίας
Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον φορολογικών υποχρεώσεων και νομικών διατάξεων, ένα λογισμικό Μισθοδοσίας θα πρέπει να ενημερώνεται απρόσκοπτα, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές.

Η ALEXCIS σας προτείνει την εφαρμογή μισθοδοσίας της SoftOne με ενσωματωμένο αρχείο εργαζομένων, όπου παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον, με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης, χωρίς περιορισμούς στη καταχώρηση προσωπικών και μισθοδοτικών στοιχείων.
Λύσεις εντατικής λιανικής
Για την ALEXCIS μία ολοκληρωμένη λύση για κάθε μεμονωμένη επιχείρηση ή αλυσίδα καταστημάτων, που δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση θα πρέπει να είναι:

  • Απλή και αξιόπιστη στη λειτουργία ταμείου
  • Άμεση στην ενημέρωση των δεικτών απόδοσης
  • Ολοκληρωμένος o έλεγχος κάθε συναλλαγής
  • Άριστη στην εξυπηρέτηση των πελατών
  • Εύκολη στην έκδοση παραστατικών
  • Εργαλείο για την Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Ελαχιστοποιημένη στη πιθανότητα λαθών
Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η ALEXCIS προτείνει τη διαδικασία τιμολόγησης, αποστολής & αρχειοθέτησης πιστοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών κατά ISO/IEC 20000:12011 και EN ISO 27001:2013 για τη διαχείριση υπηρεσιών και την ασφάλεια πληροφοριών αντίστοιχα μέσω της cloud υπηρεσίας E-Invoicing της ECOS που προσφέρει η Softone.

Αξιοποιώντας τις υποδομές της πλατφόρμας Windows Azure της Microsoft  η επιχείρηση απαλλάσσεται από κάθε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων τιμολογίων μειώνοντας το κόστος της τιμολόγησης κατά 80%.
Λύσεις EDI
Η ALEXCIS μέσω της πρωτοποριακής cloud υπηρεσίας EDI, παρέχει την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη, να ανταλλάσει γρήγορα, αποτελεσματικά και με ακρίβεια ηλεκτρονικά δεδομένα όπως τιμολόγια, παραγγελίες, εντολές αγορών, στοιχεία πωλήσεων, υπόλοιπα αποθεμάτων κτλ, με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες.
E-Statement
Η λύση της υπηρεσίας E-Statement είναι η πρόταση της ALEXCIS για τη μαζική έκδοση και ολοκληρωμένη διαχείριση παραστατικών.

Στόχος της ALEXCIS είναι η μείωση των εξόδων της επιχείρηση σας και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους πελάτες σας.