Εμπορική Διαχείριση-Συστήματα ERP

Για την  ALEXCIS κάθε εταιρεία είναι μοναδική, όσον αφορά τη λειτουργικότητα, τους στόχους & τις ανάγκες της ακόμα και αν δραστηριοποιείτε στον ίδιο κλάδο με μία άλλη. Για αυτό το λόγο, το λογισμικό πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείτε εξ αρχής σχεδιασμός, αποφεύγοντας πολύ χρόνο και κόστος.

Το Soft1 ERP Series 5 που η  ALEXCIS προτείνει αποτελεί μία σύγχονη λύση μηχανογράφησης, με ευέλικτη σχεδίαση που απλοποιεί όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής και σας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις προκλήσεις της αγοράς.

Οφέλη Soft1 ERP Series 5

 • Χαμηλό TCO
 • Μέγιστη Ασφάλεια
 • Ευέλικτη Διαμόρφωση
 • Καινοτομία mobility
 • Υψηλή Προστιθέμενη αξία
 • Διαρκής Αναβάθμιση

Λειτουργικές Ενότητες Soft1 ERP Series 5

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Εμπορική Δραστηριότητα
 • Διαχείριση Αποθεμάτων
 • Παραγωγή
 • CRM
 • Reporting
 • Εργαλεία Παραμετροποίησης
 • Web & Mobile Εφαρμογές
 • Μισθοδοσία