Εφαρμογές Μισθοδοσίας

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον φορολογικών υποχρεώσεων και νομικών διατάξεων, ένα λογισμικό Μισθοδοσίας θα πρέπει να ενημερώνετε απρόσκοπτα, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές.


Η ALEXCIS σας προτείνει την εφαρμογή μισθοδοσίας της SoftOne με ενσωματωμένο αρχείο εργαζομένων, όπου παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον, με μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης, χωρίς περιορισμούς στη καταχώρηση προσωπικών και μισθοδοτικών στοιχείων.

Σε συνδυασμό με την ενότητα Business Processes όπου υποστηρίζει διεκπεραίωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management), καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Οφέλη Soft1 Μισθοδοσία

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση
 • Συνεχής ενημέρωση
 • Ευέλικτη λειτουργία
 • Ευελιξία προσαρμογής
 • Μείωση χρόνου
 • Καλύτερες αποφάσεις

Λειτουργικές Ενότητες Soft1 Μισθοδοσία

 • Διαχείριση εργαζομένων
 • Διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων
 • Ειδικές Λειτουργίες
 • Εργασιακές Σχέσεις
 • Εμπορική Διαχείριση
 • Λογιστική Ενημέρωση
 • Συλλογικές Συμβάσεις
 • Εκτυπώσεις