Διαχείριση πελατών - Συστήματα CRM

Το CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων) εκτός από τη διαχείριση συναντήσεων και επαφών είναι μία εφαρμογή που χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων & ενσωματώνει όλα τα κανάλια επικοινωνίας μιας επιχείρησης (τηλέφωνο, η ηλεκτρονική αλληλογραφία, φόρμες επικοινωνίας (έντυπες και ηλεκτρονικές) κοινωνικά δίκτυα κλπ)..

Το Soft1 ERP Series 5 που η ALEXCIS προτείνει αποτελεί μία σύγχρονη λύση μηχανογράφησης, με ευέλικτη σχεδίαση που απλοποιεί όλες τις διαδικασίες της επιχείρησής και σας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις προκλήσεις της αγοράς.

Οφέλη Soft1 CRM Series 5

 • Νέες πωλήσεις
 • Βαθύτερη γνώση πελατών
 • Απόλυτος έλεγχος εξόδων
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση
 • Σύνδεση από παντού
 • Ασφάλεια και αξιοπιστία

Λειτουργικές Ενότητες Soft1 CRM Series 5

 • Marketing
 • Πωλήσεις
 • Mobility
 • Operations
 • Reporting
 • Εργαλεία Παραμετροποίησης