Νέα Θέση Εργασίας

11/09/2020Νέα Θέση Εργασίας

Η εταιρεία ALEXCIS ζητά υπάλληλο με γνώσεις στην Πληροφορική (Υλικό & Λογισμικό) ή και τη Λογιστική . 
Απταιστη χρήση των Social Media & του διαδικτύου .

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@alexcis.gr