Επιδότηση Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων ΕΩΣ 75%

15/02/2022Επιδότηση Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων ΕΩΣ 75%

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με τίτλο "Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Ν4887/2022 - ΦΕΚ Α16/04.2.2022

 

Ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 που θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας. ΤοΥπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου για το 2022 με 13 καινούρια θεσμικά καθεστώτα και αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων έως και 75%. 

Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Αναλυτικά τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (Χ.Π.Ε), παρουσιάζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στον ακόλουθο πίνακα:

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές Επιχειρήσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗ, ΔΡΑΜΑ, ΕΒΡΟΣ, ΘΑΣΟΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΞΑΝΘΗ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΜΑΘΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑ, ΠΙΕΡΙΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*

 

ΓΡΕΒΕΝΑ*, ΚΟΖΑΝΗ*, ΚΑΣΤΟΡΙΑ*,ΦΛΩΡΙΝΑ*

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ,ΤΡΙΚΑΛΑ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ, ΦΩΚΙΔΑ

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΙΘΑΚΗ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΧΑΪΑ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΗΛΕΙΑ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΡΓΟΛΙΔΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΔΗΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ*, ΑΡΚΑΔΙΑ ΛΟΙΠΟΙ, ΛΑΚΩΝΙΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

40%

50%

60%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

0%

0%

0%

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

15%

25%

35%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΝΗΣΟΙ

25%

35%

45%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ*

ΛΕΣΒΟΣ, ΛΗΜΝΟΣ, ΙΚΑΡΙΑ, ΣΑΜΟΣ, ΧΙΟΣ

50%

60%

70%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ*

ΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΚΕΑ, ΜΗΛΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ

30%

40%

50%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ*

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΑΣΙΘΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΧΑΝΙΑ

40%

50%

60%

* Στις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτ.Μακεδονίας, τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, καθώς και σε τμήματα των Περιφερειών Βορ. Αιγαίου, Νοτ. Αιγαίου και Κρήτης τα αναφερόμενα ποσοστά ενίσχυσης, θα προσαυξάνονται κατά 10% για τις περιοχές ΣΔΑΜ. Ειδικά για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να ξεπερνά το 75%


Αφορά πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλεςεπιχειρήσεις και θα παρέχει σημαντικά αυξημένες

Επιχορηγήσεις,

Φορολογική απαλλαγή,

Επιδότηση του μισθολογικού κόστους και

Επιδότηση του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης

 

Οι επιλέξιμοι τομείς και δραστηριότητες αφορούν σε

ü  Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

ü Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ

ü  Συνεταιρισμοί

ü  Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

ü  Εμπορική Εταιρία

ü  Επιχειρήσεις

Ø  υπό ίδρυση

Ø  υπό συγχώνευση εταιρίες,

Ø  νέες,

Ø  υφιστάμενες


οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής όπως Πρωτογενής Τομέας, Τουρισμός,Μεταποίηση, Βιομηχανία, Υγεία, Αγροδιατροφική Αλυσίδα, Πληροφορική, Logistics,επενδύσεις σε Αθλητικές εγκαταστάσεις, Ενέργεια, Έρευνα και καινοτομία, Χονδρικό εμπόριο σε νησιωτικές περιοχές, δημιουργία  υποδομών στάθμευσης και σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης καθώς και τα σχέδια δίκαιης μετάβασης στις επιλεγμένες περιοχές.


Επίσης επιχορηγείται  και η  ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπαπου δεν έχουν εμπλακεί, έως σήμερα, με επιχειρηματικές δραστηριότητες. 


Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση καθεστώτων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες:


1)   Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων: Τα υπαγόμεναεπενδυτικά σχέδια αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και επιθυμούν να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες,συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

2)   Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

3)   Νέο Επιχειρείν

4)   Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

5)   Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

6)   Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

7)   Μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα

8)   Επιχειρηματική εξωστρέφεια

9)   Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

10) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

11) Μεγάλες επενδύσεις

12) Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

13) Επιχειρηματικότητα 360ο


Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα 13 νέα Καθεστώτα ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:


  • για τις Μεγάλες επιχειρήσεις το 1.000.000€,
  • για τις Μεσαίες τα 500.000€
  • για τις μικρές επιχειρήσεις τα 250.000€,
  • για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τα 100.000€
  • και για Συνεταιρισμούς, Κοιν.Σ.Επ, ΑΕΣ και Ο.Π. τα 50.000€.

Τα είδη των ενισχύσεων

1.    Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:


                    I.       Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τηνοικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσότης φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.

                   II.     Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

                 III.       Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), η οποία συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησής τους και εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, και η προθεσμία άρχεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

                 IV.       Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Μέρος Β΄ που αφορά στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν», που συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.


2.     Τα είδη ενισχύσεων των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά και συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του συνολικού ποσού ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Το είδος ενίσχυσης της περ. δ΄της παρ. 1 παρέχεται αυτοτελώς και μόνο για τις δαπάνες του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6.                       Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2751024560 ή στο 
e-mail: info@alexcis.gr καθώς μπορείτε απευθείας να συμπληρώσετε την φόρμα επικοινωνίας 
εδώ.