Λύσεις και υπηρεσίες ΙΤ Infrastructrure - ALEXCIS

Cloud infrastructure
Η ασφαλής αποθήκευση δεδομένων και πληροφοριών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις μιας επιχείρησης.

Η ALEXCIS σας προτείνει λύσεις Cloud υπηρεσιών οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρία σας ή το κατάστημα σας την αποθήκευση μεγάλου όγκου δεδομένων με ασφάλεια ενώ παράλληλα αποκτάται τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά όποτε κι από όπου επιθυμείτε.

Το άγχος των συνεχόμενων backups και η χρήση μεγάλου αριθμού σκληρών δίσκων που μόνο σε τοπικό επίπεδο εξυπηρετούν δεν ανήκουν σε μια σύγχρονη επιχείρηση.
Σχεδιασμός Δικτύων Η/Υ
Η ALEXCIS εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας, ανάμεσα σε όλες τις συσκευές επιχειρησιακής λειτουργίας, κάθε επιχείρησης ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικών περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω γρήγορων και ασφαλών δικτύων.

Η ALEXCIS είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, κατασκευής, υποστήριξης και συντήρησης του δικτύου σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των στελεχών της επιχείρησης σας απαλλάσσοντας τους από χρονοβόρες διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων του υλικού εξοπλισμού.
Υπηρεσίες Office 365
Το Office 365 αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαθέτοντας όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook), στην πιο πρόσφατη έκδοση, καθώς υπηρεσιών email και αποθηκευτικού χώρου στο OneDrive.

Η εφαρμογή του Office 365 αποτελεί για την ALEXCIS ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει ευελιξία, οργάνωση και διαρκή πρόσβαση στα δεδομένα και τα έγγραφα του όπου κι αν βρίσκετε οποιαδήποτε στιγμή με χαμηλό TCO.
Service H/Y & Περιφερειακών
H ALEXCIS παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ και Περιφερειακών.

Ελέγχοντας τον υλικό εξοπλισμό και το λογισμικό τους, είναι σε θέση να εντοπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν ώστε να προτείνει την καλύτερη και πιο συμφέρουσα λύση σε ότι αφορά επισκευή, αναβάθμιση και ρύθμιση καλής λειτουργίας της μηχανοργάνωσης σας.
Τεχνική υποστήριξη - Remote Support
Η απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη ( Remote Support) αποτελεί την πιο άμεση και οικονομικότερη λύση εφόσον δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του τεχνικού.

Η ALEXCIS παρέχει τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίου υπηρεσιών Remote Support με στόχο την άμεση διάγνωση και επίλυση θεμάτων υλικού(Hardware) και λογισμικού (Software) εξοπλισμού της επιχείρηση σας.