Ιστορικό εταιρίας ALEXCIS | Υπηρεσίες πληροφορικής - μηχανογράφηση

Η ALEXCIS είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2009 ως μία εταιρία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.

Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της, με την ικανότητα να αντιλαμβάνονται άμεσα τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, ανέδειξε την ALEXCIS στρατηγικό συνεργάτη δεκάδων επιτυχημένων επιχειρήσεων που ακολούθησαν τις συμβουλές και λύσεις πληροφορικής που προσφέρει.

Η Ικανοποίηση των Στόχων κάθε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης που συνεργάστηκε μαζί μας, έφερε την ALEXCIS στη θέση να προσπαθεί για την απρόσκοπτη και αξιόπιστη κάλυψη κάθε αιτήματός που επηρεάζει την αναπτυξιακή πορεία και εικόνα κάθε Ιδιωτικής ή Δημόσιας Επιχείρησής. Έτσι το 2013 επεκτείναμε τις δραστηριότητες μας , συνδυάζοντας τις Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής με την Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Οικονομικών Ενισχύσεων καθώς επίσης τη σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων.

Έτσι, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η ALEXCIS, δημιούργησε με προσεκτική αξιολόγηση μια ομάδα στρατηγικών συνεργασιών που αποτελείτε από έμπειρους συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους, φοροτεχνικούς και κορυφαίους κατασκευαστές Hardware & Software.

Η Πληροφορία, η Γνώση και η Επικοινωνία αποτελούν σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η πρόοδος της σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης της πληροφορικής προσφέρει καθημερινά πολύτιμα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ταχύτερη υλοποίηση διαδικασιών, τη διεύρυνση των αγορών και τον ευκαιριών για επιχειρηματική ανάπτυξη.

Έτσι το 2017 η ALEXCIS απέκτησε δύο πιστοποιήσεις από τη SOFTONE TECHNOLOGIES AE , για τις γνώσεις της στο χειρισμό και προγραμματισμό εργαλείων λογισμικού υψηλής τεχνολογίας στα πλαίσια του #Enterprise Mobility.

H ALEXCIS από το 2009 έως σήμερα παραμένει Επίσημος ®Πιστοποιημένος Συνεργάτης της SOFTONE TECHNOLOGIES AE.