Ειδικές εφαρμογές συστημάτων μηχανογράφησης | ALEXCIS

Μηχανογράφηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Τα ψηφιακά συστήματα μηχανογράφησης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Η ALEXCIS αναγνωρίζοντας τις ανάγκες κάθε τύπου εκπαιδευτικού οργανισμού, αφού αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, προτείνει λύσεις με βάση τους τομείς των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών στην επιχείρηση σας.

Στόχος είναι κάθε συναλλασσόμενος (σπουδαστές, γονείς, συνεργάτες, στελέχη κ.α.) να αποκτήσει τη δική του διαδικτυακή αλληλεπιδραστική πύλη με το εκπαιδευτικό ίδρυμα ώστε να έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση.
Μηχανογράφηση Γυμναστηρίων - Αθλ. Ακαδημιών
Ο χώρος των γυμναστηρίων και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων απαιτεί κι αυτός καινοτόμες λύσεις.

Η ALEXCIS με στόχο την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης βοηθά στη πλήρη οργάνωση των εγκαταστάσεων με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων.

Η οργάνωση, η λεπτομερή παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των διαδικασιών είναι αυτά που θα σας οδηγήσουν στη σωστή διαχείριση των Πελατών και των απαιτήσεων τους προσφέροντας τους ταυτόχρονα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Μηχανογράφηση επιχειρήσεων Εστίασης
Η ALEXCIS αναγνωρίζοντας την ανάγκη καινοτομίας στο χώρο της Εστίασης προτείνει λύσεις προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις κάθε χώρου Εστίασης.

Στόχος η ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και τη αύξηση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη.
Λογιστικές Εφαρμογές
Προσαρμόζοντας on-line λογιστική διαχείριση σε κάθε τύπο επιχείρησης η ALEXCIS σας προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης της ροής των πληροφοριών από την εμπορική διαχείριση σε λογιστική αποτύπωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ανά πάσα ώρα και στιγμή την ενημέρωση της διοίκησης για την λογιστική εικόνα της εταιρίας.

Σε περίπτωση εφαρμογής αποκλειστικά στη μηχανογράφηση λογιστικού γραφείου η ALEXCIS δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης της παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες του μέσω της μείωσης του κόστους καταχώρησης των εμπορικών δεδομένων. Έτσι ο λογιστής έχει το χρόνο να ασχοληθεί με τα ουσιώδη θέματα του λογιστηρίου.