Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα"

25/07/2018Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα"
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση των προκηρύξεων των Δράσεων "Ψηφιακό Βήμα" & "Ψηφιακό Άλμα" στο πλα΄σιο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Βάσει των τροποποιήσεων, η νέα ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 2/10/2018  καθώς επίσης προκύπτουν και αλλαγές σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

/admin/dsContent/UserData/97322/Τροποποίηση_Ψηφιακό_Βήμα.pdf