ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

06/09/2019ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.  Η SoftOne, υποστηρίζοντας σε διαρκή βάση τις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης καθημερινής τους λειτουργίας  σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

Με βάση τις νέες απαιτήσεις τήρησης ηλεκτρονικών βιβλιων της ΑΑΔΕ η ALEXCIS ως πιστοποιημένος συνεργάτης της softone για δεκα συνεχόμενα έτη είναι σε θέση να  παρέχει οικονομικές λύσεις ακόμα και στην πιο μικρή επιχείρηση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζι μας!!   www.alexcis.gr/el/normal/contact